afscheid klas H2z2

Klik op nakijken als de oefening af is. Verbeter de fouten en klik nogmaals op nakaijken.

Vul de tegenwoordige tijd in. Kijk goed of het alleen de stam is of stam + t.
Bij de verleden tijd stam + te/ten of de/den. Of de klank verandert.
Meneer Smalbrugge zal per maandag 11 mei de klas overnemen.
Mij was gevraagd in te vallen tot meneer Smalbrugge weer beter was.
Natuurlijk kom ik nog even langs als jullie weer naar school mogen komen.

Deze zinnen de tegenwoordige tijd invullen. (stam of stam+t)
1 Dit (worden) de laatste les van meneer Leenders.
2 Nafisa (melden) dat er een lek in het plafond zit.
3 Ikra A (beantwoorden) de vraag goed.
4 Ik (vinden) dat Sunaina goed kan werken.
5 (worden) Asley de beste van deze klas?
6 Kayra (besteden) niet altijd aandacht aan haar werk.
7 Lore (verbreden) het pad vanwege corona.
8 Ikra D (branden) haar vinger.
9 In deze klas (verbieden) ik Adnane niets.
10 Wie (hebben) Ashlyn gezien?
11 Meneer Smalbrugge (bereiden) zich voor op de nieuwe klas.

Nu nog een paar zinnen verleden tijd. (stam + te/ten of de/den of een andere klank)

1 Salora (werken) altijd goed.
2 Het propje van Annabel (landen) in de prullenbak.
3 Melike (verwachten) hoge cijfers.
4 Elize (spreken) goed Frans.
5 Nadine (praten) nooit in de les.
6 Wie (verkleden) Mohammed?
7 Danielle (belanden) bijna op de grond.
8 Hamza (zoeken) zijn pen.
9 Esmee en Chloe (wennen) snel aan de nieuwe leraar.
10 Kim (lachen) veel in de les.

Scan.jpg