spacer
spacer
spacer
 

spacer

Downloadpagina


Op deze pagina staan programma's die leerlingen in de klas gebruiken.

Als je oefeningen hebt geopend na het downloaden.  Klik met je rechtermuisknop boven in de balk om eventueel "geblokkeerde inhoud toe te staan"als je met XP werkt bij de oefeningen. Anders kun je soms niet naar de volgende oefening.  


Muisdemo (muiswerk) 

Een van de beste taalprogramma's voor de computer is muiswerk. Tijdens de r.t. of z.g. cumi-hulp wordt er veel gebruik van gemaakt. Je kunt rechtstreeks bij Muiswerk Educatief verschillende demo's downloaden. Inmiddels is muiswerk al bij veel scholen bekend en wordt het ook naast de bestaande methode (boek) klassikaal aangeboden. Er is op alle gebieden oefenstof. De demo's kun je onder http://www.muiswerk.nl/download.html downloaden. Er staat ook bij hoe je verder moet om ermee te kunnen werken. Muiswerk heeft ook een test om te kijken of je goed met de computer kunt omgaan. Klik hier.


Nedercom Eduware

Ook Nedercom biedt voor ieder type onderwijs software aan. Deze software kenmerkt zich door zijn overzichtelijkheid en duidelijkheid. Omdat er steeds vernieuwd wordt kun je het beste direct op www.nedercom.nl kijken. Leerlingen kunnen snel aan de gang met de stof die ze willen oefenen.


WWW.WOORDKASTEEL.COM  Met dit gratis programma kunnen ook leerlingen in de onderbouw v.o. prima spelling van woordjes oefenen. Erg leuk en woordenlijsten zijn zeer eenvoudig toe te voegen. Een serie woorden wordt door verschillende spelletjes 

oefeningen t.t./v.t/volt. deelw.downloaden  1e serie 

Deze oefeningen staan ook de de pagina's tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord.  Het zijn de eerste 6 of 7 oefeningen per pagina. De oefeningen zijn aan elkaar gekoppeld. Iets verder op deze pagina staan de oefeningen uit "werken met het werkwoord".


Spelling: Vul in, dictee, Alfabetiseren en Lettergrepen downloaden

Bij Vulin kun je kiezen uit o.a. f-v, s-z, au-ou, ee-e, aa-a enz. Bij dictee kun je uit verschillende dictees kiezen van groep 5 tm. 8. Bij alfabetiseren zet je woorden op alfabet en lettergrepen maken spreekt voor zich. Let op! Om in het menu te komen om de lesjes uit te kiezen of om zelf lesjes en woorden toe te voegen moet je als je het scherm ziet met o.a "lesje maken" op de ALT toets en de C meteen rechtsboven deze toets drukken. Daarna weer op enter, kies les, enter enz. Je moet de escape toets gebruiken om uiteindelijk met het uitgekozen lesje te kunnen starten. Het werkt echt! Deze (gratis) programma's zijn gemaakt door JobSoft en zijn met andere te bestellen bij: www.eduforce.nl ( Bij VULIN werken  niet alle lesjes met Windows XP, het programma downloaden en uitpakken met WinZip op een andere computer met bijv. Windows 95/98/2000, dan werkt het wel.)


Spelling: hoofdletters/punten downloaden

Zie hierboven. Via de ALT en C toets kom je in het menu met heel veel lesjes. Zelf lesjes maken is heel eenvoudig. Type de tekst met hoofdletters en punten en de leerlingen krijgen de te tekst zonder hoofdletters en punten. Met de muis maken ze hoofdletters/punten. Ook gemaakt door JobSoft.


Werkwoordspelling 39 oef. deel 1 en deel 2 downloaden

Deze 39 oefeningen komen uit "werken met het werkwoord" Thieme geheel vernieuwde editie 14e druk. Het zijn oef. t.t./v.t./volt.deelw(=deel1)/volt. deelw. als bijv. nw./alles door elkaar(= deel2). Omdat de bestanden weinig ruimte innemen zeer geschikt om op diskette mee te geven aan de leerlingen (dit geldt ook voor het ontleden en de oefeningen van JobSoft). De oefeningen staan ook onder werkwoordspelling.


Werkwoordspelling: les 8 tm. 13 alles door elkaar downloaden

Deze 6 oefeningen komen uit "Spelwerk" van J.P. Kruiver Wolters Noordhoff. Er kan niet gespiekt worden. Bij oefening 13 (40 zinnen) staat boven de oefening geen uitleg.  De oefeningen kunnen daarom als toets gebruikt worden. De oefeningen staan ook onder werkwoordspelling.  Les 8 tm. 12 en een extra les downloaden in een andere lay out nu met spieoefeningen persoonsvorm downloaden (10 x 15 zinnen zie ontleden zinsdelen)


sleepoefeningen ww/zn/bv/lidw downloaden (zie ontleden woorden)


oefeningen ontleden downloaden (9 lesjes van 10 zinnen 3x gez+ond/3xgez+ond+lv/3xgez+ond+lv+mv aan elkaar gekoppeld, zie ontleden zinsdelen)


15 aan elkaar gekoppelde oefeningen t.t./v.t./v.d downloaden (zie werkwoordspelling, de oefeningen zijn zonder uitleg en spieken, start bij oef A1tt)


overige oefeningen1 downloaden (computer werkwoorden, verkleinwoorden, meervoud, samenstellingen en versteende samenstellingen.Overhoor downloaden. (woordenschat zit er meteen al in) Kijk ook op hun eigen website om oefeningen voor andere vakken te downloaden. Klik na het openen van de map op het icoontje overhoor. Klik op bestand en klik op open. Klik op een lesje. Klik op open. Klik op meerkeuze om woordenschat te oefenen. Zie help om eenvoudig oefeningen te maken. Het verschil met Himalsoft-overhoor is dat er langere zinnen gemaakt kunnen worden. Nu ook aangevuld met het Posterproject. Poster 1 tm. 34. De posters zijn per stuk te oefenen, maar je kunt ook 4 posters (of meer) selecteren. Dit omdat de toetsen per 4 posters lopen.


Himalsoft Overhoor downloaden    (er zitten meteen honderden werkwoorden in) Klik na uitpakken op het icoon Himalsoft 2. Klik op open bestaand bestand (vakje invullen). Klik op My Dictionaires, klik op werkwoorden 1 sterk of op werkwoorden 2 zwak. Klik op openen. Klik op overhoor jezelf (rechts van printer icoon). Klik op Hoe wil je overhoord worden. Je kunt nu kiezen. Indien het programma niet werkt kun je het ook downloaden op www.himalsoft.nl Je moet dan wel nog de werkwoorden downloaden die ik op hun site heb gezet. Himalsoft overhoor en Overhoor zijn verschillende programma's.


Uitgeverij NijghVersluys tel: 035-5482470 geeft een prima ge´ntegreerde leerlingbegeleidingsmethode uit. Deze methode Traject bevat z.g. mentorlessen, studievaardigheden en keuzelessen. Op de cd bij deze methode staan ook een flink aantal oefeningen voor Nederlands.(spelling, woordenschat, ontleden)  Klik hier om te downloaden. (5.5 mb) Klik op "hoofdmovie" om het programma te starten. Het is een icoon waar een zonnetje is op getekend. Klik daarna op het schooltype enz. 


Demo Nederlands groep 8 downloaden. Educatieve Software Flevoland. Het programma bevat enkele oefeningen. Het bijzondere is dat er een flitsdictee mee gemaakt kan worden van 20 woorden. Ook bevat het programma een catalogus. Klik na opening op het icoontje taal. Klik op registratie en instellingen. Daar op eigen dictee klikken. Oefeningen maken door te klikken op specifieke voorwaarden en daarna op taal. 


Boekverslag klas 1 en 2 downloaden. (Liendertseweg) Invulbladen voor je boekverslag.

Boekverslag klas 3 downloaden

Boekverslag klas 4 downloaden. (Liendertseweg) Voor een digitaal verslag.

Evaluatieformulier portfolio klas 3 H en A 2e periode jan. 2010 downloaden

evaluatieformulier portfolio klas 3 zorg en welzijn 2e periode jan. 2010 downloaden


Zweedsrenspel downloaden. Dit zijn 26 vragen. Iedere vraag staat op een apart A4 blad met een plaatje.  Te gebruiken bij een brugklaskamp of sportactiviteit. De vragen zijn eenvoudig te wijzigen.


Spreekwoorden-galgje downloaden. Veel leerlingen hebben moeite met spreekwoorden. Met dit oude DOS programma kunnen ze d.m.v. galgje spreekwoorden typen. Natuurlijk is het de bedoeling dat ze de betekenis vragen of opzoeken. Klik na unzippen en openen van de map op start ms dos, toets enter, toets 2, toets 1 spreekw. galgje, toets 1 spelen, toets het aantal spelers. Let op: het programma werkt zonder de muis!


Oefeningen 0104 2x t.t. 2x v.t. en 3x volt. deelw. aan elkaar gekoppeld downloaden. Zie werkwoordspelling. (jan 2004)

Hoofdletters 1,2 en 3  downloaden. Zie overige oefeningen. (febr. 04)

Meervoud 2 tm. 6 downloaden.  Zie overige oefeningen. (febr. 04)

Oefenstof 1 tm. 7 alles door elkaar downloaden (7 oefeningen van 15 zinnen,  mei 2004)

sterke werkwoorden downloaden  160 sterke werkwoorden. Je moet het enkelvoud, meervoud en het voltooid deelwoord intypen. Je kunt spieken. (jan. 2005)

werkwoorden vervoegen 1 tm. 6 downloaden  Je moet van 60 werkwoorden in de t.t. en v.t. de ik, hij en wij vorm typen. (maart 2005) Dezelfde werkwoorden, maar nu het voltooid deelwoord in 2 oefeningen van 30 werkwoorden. vervoegen 7 en 8 downloaden. (mei 2005)


vragen interview pso beroep                               vragen interview medewerker school pso

__________________________________________________________________________________________

Evaluatieformulier portfolio klas 1 Liendert downloaden     evaluatieformulier klas 2 downloaden

ij bladz. 1 tm. 11      ij bladz. 25 tm. 31   ij bladz 41 tm 51   ij bladz. 67 tm. 77

ij bladz 12 tm. 22     ij bladez. 32 tm. 38  ij bladz 52 tm. 63  ij bladz. 78 tm. 86