terug naar start                                                                             extra oef op pdf

Voor leerlingen uit het LOWAN- NT2 Startpakket. (uit de werkbladen)                                                                                             begr. lezen A1 pdf

1 werkwoorden thema 1  De school                         2  de of het thema 1    3 het of de thema 1 (50 woorden)                                schrijven A1 pdf

5 werkwoorden thema 2  Het lichaam                      6  de of het thema 2     7 het of de thema 2 (50 woorden)                               sterke werkwoordenlijst

9 werkwoorden thema 3  Familie en vrienden           10 de of het thema 3     11 het of de thema 3 (50 woorden)                               planning leerstof thema's                             

13 werkwoorden thema 4  Eten en drinken               14 de of het thema 4     15  het of de thema 4 (50 woorden)                               

17 werkwoorden thema 5  De kleding                      18  de of het thema 5     19 het of de thema 5 (50 woorden)                               

21 werkwoorden thema 6 Het huis                          22     de of het thema 6  23 het of de thema 6 (50 woorden)

25 werkwoorden thema 7  De omgeving                  26   de of het thema 7    27het of de thema 7 (50 woorden)

29 werkwoorden thema 8  De seizoenen                   30  de of het thema 8    31  het of de thema 8  (50 woorden)  werkwoorden thema 1 tm. 8 met verleden tijd

                                                                                                                                                                   1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A

4 werkwoorden in zinnen thema 1 De school

8 werkwoorden in zinnen thema 2 Het lichaam

12 werkwoorden in zinnen thema 3 Familie en vrienden

16 werkwoorden in zinnen thema 4 Eten en drinken

20 werkwoorden in zinnen thema 5 De kleding

24 werkwoorden in zinnen thema 6 Het huis extra oefeningextra oefening B

28 werkwoorden in zinnen thema 7 De omgeving         klok digitaal 5 en 10 minuten

32 werkwoorden in zinnen thema 8 De seizoenen        klok digitaal kwartieren/half/heel    33 tegenstelingen 5 tm. 8

 

Extra NT2 oefeningen: ABC1  ABC2 (kleine letter hoofdletter)

34 Voorzetsels 0  voegwoorden oef A oef B oef C

 35Voorzetsels 1

Nog meer voorzetsels op internet NT2 - A2 - Grammatica - Menu Voorzetsels - NT2 TaalMenu

36 Bezittelijke voornaamwoorden1 37 voornaamwoorden2 38 voornaamwoorden Ned v Oekr

39 meervoud1 (-en -s -'s, dubbele klinker, letter verdwijnt) 40 meervoud 2 (nu door elkaar zonder voorbeelden)

meervoud alle Lowan thema's leren/lezen 41 mv1 43 mv2 45 mv3 47 mv4 49 mv5 51 mv6 53 mv7  55mv8

meervoud alle Lowan thema's invullen/maken 42 mv1a 44 mv2b 46mv3c 48mv4d 50 mv5e 52mv6f 54mv7g 56 mv8h

Boek Boom extra oefeningen  oef1  oef2  oef4  oef5  oef6  oef8 (van Thema 1 boek Boom)  Ook geschikt bij gebruik boek Nederlands voor Oekra´ners/ABC

oef1 oef2 oef4 oef5 oef6 oef8 Boom thema 2 (Boom= Van Start) oef2 oef3 oef5 oef6 oef7 Boom thema3

oef2 oef5 oef6 oef8 Boom thema 4                                  oef1 oef2 oef6 oef7 oef8 Boom thema 5

oef4 oef5 oef6 oef7  Boomthema 6                                 oef7 Boom thema 7   oef1 oef3 oef5 oef7 oef8 Boom thema 8

Nederlands ABC. werkwoorden H1 tm. 5  57 ww1 58 ww2 59 ww3 H 6 tm 10 60 ww4  61 ww5 62 ww6  H11 tm.15  63ww7  64ww8  65ww9 Voor Mykyta klas A Barneveld Engelse ww0 ww1

werkwoorden nu ook met verleden tijd en voltooid deelwoord  ned ABC 1A    2A   4A   5A / 7A 8A 9A

veel sterke werkwoorden. Gebruik de lijst sterke werkwoorden om te spieken. ww1  ww2  ww3  ww4  ww5  ww6

De of het Nederlands ABC. 66 oef1   67 oef2

Plein 16 hoofdstuk 1 werkwoorden 68 ww1 69 ww2 70 ww3 71ww4 en met verleden tijd 723wwa 73 4wwa Hoofdstuk 2 75 ww1 76ww2 en met verleden tijd 77 ww1 78ww2 Hoofdstuk 3 82ww1 83ww2 Extra 84oefening H3 85extra H3 Hoofdstuk 4 91ww1 92ww2 93ww3 94ww4  95H4 korte werkwoorden Hoofdstuk 5 98ww1 99ww2 Hoofdstuk 1026 ww1 103ww2 Hoofdstuk 7 ww1 ww2 Hoofdstuk 8 ww1A ww1B ww2 Hoofdstuk 9  ww H9  Hoofdstuk 10 wwH10 (lange oefening)

Plein 16 hoofdstuk 1 meervoud 74 mv1 Hoofdstuk 2 79mv1 80 mv2 Hoofdstuk 3 86mv1 87mv2 Hoofdstuk 4 96mv1 Hoofdstuk 5 100mv1 Hoofdstuk 6 104mv1 Hoofdstuk 7 mv1 mv2 Hoofdstuk 8 mv1 mv2 Hoofdstuk 9 meervoud H9 Hoofdstuk 10 mv

Plein 16 Hoofdstuk 1 en 2 81de of het Hoofdstuk 3 88de of het (maar nu van meervoud naar enkelvoud) Hoofdstuk4 974 de of het Hoofdstuk5 1015 de of het Hoofdstuk 6

105de of het Hoofdstuk 7 de of het  Hoofdstuk 8 de of het1  de of het2 Hoofdstuk 9 de of het Hoofdstuk 10 de of het

Plein 16 tegenstellingen 89H1,2,3 en 90H1,2,3 omgekeerd

Taalcentrum 4: werkwoorden enkelvoud1 IJsbreker ww1 ww2 ww3 ww4 ww5 ww6 (tegenwoordige tijd) IJsbreker  (vt oefen eerst deze 1  2   3  4) ww1 ww2 ww3 ww4 ww5 ww6 (verleden tijd) De voltooid deelwoorden van de IJsbreker werkwoorden: volt1 volt2 volt3 volt4 volt5 volt6      TaalCompleet ei of ij Taalcompleet woordjes typen Alfa B w1 w2 w3 w4 w5        zinnen maken op andere website: https://wordwall.net/nl-nl/community/zinnen-maken-a1

    zinnen1 zinnen2 zinnen3 zinnen4 (maak goede zinnen)