terug naar start                                                                             extra oef op pdf

Voor de Oekra´ense leerlingen uit het LOWAN- NT2 Startpakket. (uit de werkbladen)                                                                 begr. lezen A1 pdf

werkwoorden thema 1  De school                            de of het thema 1       het of de thema 1 (50 woorden)                                schrijven A1 pdf

werkwoorden thema 2  Het lichaam                          de of het thema 2       het of de thema 2 (50 woorden)                               sterke werkwoordenlijst

werkwoorden thema 3  Familie en vrienden               de of het thema 3       het of de thema 3 (50 woorden)                               planning leerstof thema's                             

werkwoorden thema 4  Eten en drinken                    de of het thema 4       het of de thema 4 (50 woorden)

werkwoorden thema 5  De kleding                            de of het thema 5      het of de thema 5 (50 woorden)

werkwoorden thema 6 Het huis                               de of het thema 6     het of de thema 6 (50 woorden)

werkwoorden thema 7  De omgeving                       de of het thema 7    het of de thema 7 (50 woorden)

werkwoorden thema 8  De seizoenen                       de of het thema 8      het of de thema 8  (50 woorden)  werkwoorden thema 1 tm. 8 met verleden tijd

                                                                                                                                                                   1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A

werkwoorden in zinnen thema 1 De school

werkwoorden in zinnen thema 2 Het lichaam

werkwoorden in zinnen thema 3 Familie en vrienden

werkwoorden in zinnen thema 4 Eten en drinken

werkwoorden in zinnen thema 5 De kleding

werkwoorden in zinnen thema 6 Het huis extra oefeningextra oefening B

werkwoorden in zinnen thema 7 De omgeving         klok digitaal 5 en 10 minuten

werkwoorden in zinnen thema 8 De seizoenen        klok digitaal kwartieren/half/heel    tegenstelingen 5 tm. 8

 

Extra NT2 oefeningen:

Voorzetsels 0  voegwoorden oef A oef B oef C

Voorzetsels 1

Nog meer voorzetsels op internet NT2 - A2 - Grammatica - Menu Voorzetsels - NT2 TaalMenu

Bezittelijke voornaamwoorden1  voornaamwoorden2 voornaamwoorden Ned v Oekr

meervoud1 (-en -s -'s, dubbele klinker, letter verdwijnt)  meervoud 2 (nu door elkaar zonder voorbeelden)

meervoud alle Lowan thema's leren/lezen mv1 mv2 mv3 mv4 mv5 mv6 mv7 mv8

meervoud alle Lowan thema's invullen/maken mv1a mv2b mv3c mv4d mv5e mv6f mv7g mv8h

Boek Boom extra oefeningen  oef1  oef2  oef4  oef5  oef6  oef8 (van Thema 1 boek Boom)  Ook geschikt bij gebruik boek Nederlands voor Oekra´ners

oef1 oef2 oef4 oef5 oef6 oef8 Boom thema 2                   oef2 oef3 oef5 oef6 oef7 Boom thema3

oef2 oef5 oef6 oef8 Boom thema 4                                  oef1 oef2 oef6 oef7 oef8 Boom thema 5

oef4 oef5 oef6 oef7  Boomthema 6                                 oef7 Boom thema 7   oef1 oef3 oef5 oef7 oef8 Boom thema 8

Nederlands voor Oekr. werkwoorden H1 tm. 5  ww1 ww2 ww3 H 6 tm 10 ww4 ww5 ww6  H11 tm.15 ww7 ww8 ww9 Voor Mykyta klas A Barneveld Engelse ww0 ww1

werkwoorden nu ook met verleden tijd en voltooid deelwoord  nvoekrww1A    2A   4A   5A / 7A 8A 9A

veel sterke werkwoorden. Gebruik de lijst sterke werkwoorden om te spieken. ww1  ww2  ww3  ww4  ww5  ww6

De of het Nederl v Oekr. oef1  oef2

Plein 16 hoofdstuk 1 werkwoorden ww1 ww2 ww3 ww4 en met verleden tijd 3wwa  4wwa Hoofdstuk 2 ww1 ww2 en met verleden tijd ww1 ww2 Hoofdstuk 3 ww1 ww2 Extra oefening H3 Hoofdstuk 4 ww1 ww2 ww3 ww4  H4 korte werkwoorden Hoofdstuk 5 ww1 ww2

Plein 16 hoofdstuk 1 meervoud mv1 Hoofdstuk 2 mv1 mv2 Hoofdstuk 3 mv1 mv2 Hoofdstuk 4 mv1 Hoofdstuk 5 mv1

Plein 16 Hoofdstuk 1 en 2 de of het Hoofdstuk 3 de of het (maar nu van meervoud naar enkelvoud) Hoofdstuk 4 de of het Hoofdstuk 5 de of het

Plein 16 tegenstellingen H1,2,3 en H1,2,3 omgekeerd