Plein 16 werkwoorden hoofdstuk 4 A

vul de tegenwoordige tijd in


hebben

ik .........................................................................................ik had .
jij ........................................................................................jij had .
hij/zij ..................................................................................hij/zij had .
wij ..................................................................................wij hadden .
jullie ...............................................................................jullie hadden .
zij ..................................................................................zij hadden .

ik heb gehad .

aansteken

ik aan ..............................................................................ik stak aan .
jij aan .............................................................................jij stak aan .
hij/zij aan ........................................................................hij/zij stak aan .
wij aan ...........................................................................wij staken aan .
jullie aan ........................................................................jullie staken aan .
zij aan ...........................................................................zij staken aan .

ik heb aangestoken .

bestaan

ik ...................................................................................ik bestond .
jij ................................................................................jij bestond .
hij/zij ..........................................................................hij/zij bestond .
wij .............................................................................wij bestonden .
jullie ..........................................................................jullie bestonden .
zij .............................................................................zij bestonden .

ik heb bestaan .

krijgen

ik ..................................................................................ik kreeg .
jij .................................................................................jij kreeg .
hij/zij ............................................................................hij/zij kreeg .
wij .............................................................................wij kregen .
jullie ..........................................................................jullie kregen .
zij .............................................................................zij kregen .

ik heb gekregen .

openmaken

ik open .......................................................................ik maakte open .
jij open ......................................................................jij maakte open .
hij/zij open .................................................................hij/zij maakte open .
wij open ....................................................................wij maakten open .
jullie open .................................................................jullie maakten open .
zij open ....................................................................zij maakten open .

ik heb opengemaakt .

ophangen .

ik op ..........................................................................ik hing op .
jij op .........................................................................jij hing op .
hij/zij op ...................................................................hij/zij hing op .
wij op ....................................................................wij hingen op .
jullie op .................................................................jullie hingen op .
zij op ....................................................................zij hingen op .

ik heb opgehangen .

vieren

ik ................................................................................ik vierde .
jij ...............................................................................jij vierde .
hij/zij .........................................................................hij/zij vierde .
wij ..........................................................................wij vierden .
jullie .......................................................................jullie vierden .
zij ..........................................................................zij vierden .

ik heb gevierd .