plein 16 werkwoorden hoofdstuk 4 b

vul de tegenwoordige tijd in

voelen

ik .............................................................................ik voelde .
jij ............................................................................jij voelde .
hij/zij ......................................................................hij/zij voelde .
wij .......................................................................wij voelden .
jullie ....................................................................jullie voelden .
zij .......................................................................zij voelden .

ik heb gevoeld .

werken

ik .........................................................................ik werkte .
jij ........................................................................jij werkte .
hij/zij ..................................................................hij/zij werkte .
wij ...................................................................wij werkten .
jullie ................................................................jullie werkten .
zij ...................................................................zij werkten .

ik heb gewerkt .

zetten

ik .........................................................................ik zette .
jij .........................................................................jij zette .
hij/zij ...................................................................hij/zij zette .
wij ..................................................................wij zetten .
jullie ...............................................................jullie zetten .
zij ..................................................................zij zetten .

ik heb gezet .

blazen

ik ....................................................................ik blies .
jij ...................................................................jij blies .
hij/zij .............................................................hij/zij blies .
wij ................................................................wij bliezen .
jullie .............................................................jullie bliezen .
zij ................................................................zij bliezen .

ik heb geblazen .

brengen

ik ..................................................................ik bracht .
jij .................................................................jij bracht .
hij/zij ...........................................................hij/zij bracht .
wij ............................................................wij brachten .
jullie .........................................................jullie brachten .
zij ............................................................zij brachten .

ik ben gebracht .

pakken

ik ....................................................................ik pakte .
jij ...................................................................jij pakte .
hij/zij .............................................................hij/zij pakte .
wij ............................................................wij pakten .
jullie ..........................................................jullie pakten .
zij .............................................................zij pakten .

ik heb gepakt .