Plein16mv1

vul de tegenwoordige tijd en verleden tijd in

invullen
wat is het meervoud? bijvoorbeeld:

de stoel.................de stoelen .

de bel.................... .
de fiets.................. .
de broer................. .
de deur.................. .
de familie............... .
het land................. .
de man.................. .
de moeder............. .
de naam................ .
de achternaam....... .
de voornaam.......... .
het plein................ .
het raam................ .
het venster............. .
het restaurant......... .
de school............... .
het spel.............................. .
het spelletje............ .
de stad................... .
de stoel.................. .
de taal.................... .
de moedertaal......... .
de tafel................... .
het terras................ .
de vader.................. .
de vriend................. .
de vriendin.............. .
de vrouw................. .
de zus.................... .
het broodje.............. .
het brood................ .
de keuken............... .
de les..................... .
de neef................... .
de nicht.................. .
de stem.................. .
het boek................. .
de dokter................ .
het probleem........... .