Boomthema 2 oef 1 kies het juiste antwoord

Kies het juiste antwoord

invullen
Kies uit: geboortedatum, nationaliteit, voornaam, postcode, burgerlijke staat, adres, mobiele nummer ,woonplaats, achternaam, leeftijd

Wat is uw ? Peter
Wat is uw ? Utrecht
Wat is uw ? 3512 SV
Wat is uw ? Jansen
Wat is uw ? 06-36912257
Wat is uw ? 20 mei 1980
Wat is uw ? gehuwd
Wat is uw ? Nederlander
Wat is uw ? Stationsstraat 18
Wat is uw ? 38 jaar