Boomthema 2oef 2 kies het juiste antwoord

Kies het juiste antwoord

invullen
kies uit: geboorteland, gehuwd, samenwonend, identiteitsbewijs, handtekening, formulier, alleenstaand, geboortedatum


Zonder partner =
Dit zet je onder een formulier =
Waar je geboren bent =
Paspoort of rijbewijs =
Dit moet je invullen =
Getrouwd =
Wanneer je geboren bent =
Met partner, maar niet getrouwd =