Boom thema 3 oef 7

Kies het juiste antwoord

invullen
mag/mogen............. ik jullie iets vragen?
moet/moeten........... Mijn vader hard werken.
kan/kunt/kunnen..... Carlos en Maria goed Nederlands spreken.
Wil/Wilt/Willen....... jij iets eten?
moeten/moet......... De cursisten veel oefenen.
Kunt/Kun/Kunnen.. u mij helpen?
Zullen/Zult/Zal....... we naar de markt gaan?
mogen/mag......... Jullie nu naar huis gaan.
moeten/moet...... Jullie volgende week een test maken.
Zal/Zult/Zullen..... ik je helpen met het huiswerk?