klok 2 digitaal per kwartier/half/heel

Hoe laat is het?

invullen
Hoe laat is het?

van 12.00 uur in de nacht tot 6 uur 's ochtends = 's nachts.
van 6.00 uur 's ochtends tot 12.00 uur 's middags = 's ochtends.
van 12.00 uur 'middags tot 18.00 uur 's avonds = 's middags.
van 18.00 uur 's middags tot 12.00 uur 's nachts = 's avonds.

Voorbeelden:
3.15 uur = kwart over 3 's nachts
3.30 uur = half 4 's nachts
7.45 uur = kwart voor 8 's ochtends
7.30 uur = half 8 's ochtends
14.45 uur = kwart voor 3 's middags
15.00 uur = 3 uur 's middags
21.15 = kwart over 9 's avonds
21.30 uur = half 10 's avonds

2.00 uur = 's nachts
16.00 uur = 's middags
8.00 uur = 's ochtends
21.30 uur = 's avonds
8.15 uur = 's ochtends
1.15 uur = 's nachts
16.30 uur = 's middags
22.00 uur 's avonds
5.30 uur 's nachts
9.45 uur = 's ochtends