nvoekrww4

vul de tegenwoordige tijd in, verleden tijd en het voltooid deelwoord.

invullen
gaan, zwemmen, zingen, eten, dansen, koken

gaan

tegenwoordige tijd................................verleden tijd

ik .................................................. ik v
jij .................................................jij v
hij/zij ............................................hij/zij v
wij ..............................................wij v
jullie ............................................jullie v
zij ...............................................zij v
Ik ben v

zwemmen

ik .............................................ik v
jij .............................................jij v
hij/zij .......................................hij/zij v
wij .....................................wij v
jullie ..................................jullie v
zij .....................................zij v
Ik heb v

zingen

ik ...............................................ik v
jij ..............................................jij v
hij/zij .........................................hij/zij v
wij ..........................................wij v
jullie .......................................jullie v
zij ..........................................zij v
Ik heb v

eten

ik ................................................ik v
jij ................................................jij v
hij/zij ..........................................hij/zij v
wij ............................................wij v
jullie .........................................jullie v
zij ............................................zij v
Ik heb v

dansen

ik ............................................ik v
jij ...........................................jij v
hij/zij ......................................hij/zij v
wij .......................................wij v
jullie ....................................jullie v
zij .......................................wij v
Ik heb v

koken

ik ...........................................ik v
jij ..........................................jij v
hij/zij .....................................hij/zij v
wij ........................................wij v
jullie .....................................jullie v
zij ........................................zij v
Ik heb v