nvoekrww8a tegenwoordige tijd en verleden tijd

vul de tegenwoordige tijd en verleden tijd in

invullen
worden, helpen, zoeken, moeten, laten, knippen

worden
tegenwoordige tijd..............................verleden tijd

ik ..............................................ik v
jij .............................................jij v
hij ............................................hij v
wij .........................................wij v
jullie ......................................julllie v
zij .........................................zij v
Ik ben gisteren weer ziek .

helpen

ik .............................................ik v
jij ............................................jij v
hij ...........................................hij v
wij ........................................wij v
jullie .....................................jullie v
zij ........................................zij v
Ik heb mijn broer met zijn huiswerk .

zoeken

ik ...........................................ik v
jij ..........................................jij v
hij .........................................hij v
wij ......................................wij v
jullie ...................................jullie v
zij ......................................zij v
Ik heb mijn telefoon .

moeten

ik .........................................ik v
jij .........................................jij v
hij ........................................hij v
wij ....................................wij v
jullie .................................jullie v
zij ....................................zij

laten

ik .........................................ik v
jij .........................................jij v
hij ........................................hij v
wij ......................................wij v
jullie ...................................jullie v
zij ......................................zij v
Ik heb de hond thuis .

knippen

ik ........................................ik v
jij .......................................jij v
hij ......................................hij v
wij .................................wij v
jullie ..............................jullie v
zij .................................zij v
Mijn moeder heeft mijn haar .