sterkewerkw1

vul de verleden tijd enkelvoud, meervoud en het voltooid deelwoord in.

invullen
hele werkwoord..verleden tijd....verl. tijd meervoud........voltooid deelwoord

bakken..........ik bakte ............wij ............. wij hebben .
berderven.....ik ...........wij bedierven...........wij hebben .
bedriegen.....ik .........wij begrogen............wij hebben bedrogen.
beginnnen....ik begon............wij ...........wij zijn begonnen.
begrijpen......ik .........wij begrepen............wij hebben .
bevallen.......ik .............wij bevielen..............wij zijn .
bewegen......ik ..........wij bewogen............wij hebben .
bezoeken.....ik .........wij ..........wij hebben .
bidden.........ik ................wij baden................wij hebben gebeden.
bieden.........ik ..............wij ................wij hebben .
bijten...........ik beet...............wij ................wij hebben .
binden.........ik ..............wij bonden..............wij hebben .
blijken.........ik ..............wij ..............wij zijn gebleken.
blijven.........ik ...............wij ...............wij zijn gebleven.
braden........ik ..........wij braadden...........wij zijn .
breken........ik brak...............wij ...............wij zijn gebroken.
brengen......ik .............wij brachten...........wij zijn .
buigen........ik ...............wij bogen...............wij zijn .

denken.......ik ..............wij ............wij hebben gedacht.
doen..........ik ................wij deden..............wij hebben .
dragen.......ik droeg...............wij ............wij hebben .
drijven........ik ................wij dreven..............wij hebben gedreven.
drinken......ik ................wij dronken...........wij hebben .