sterkewerkw2

vul de verleden tijd enkelvoud, meervoud en het voltooid deelwoord in.

invullen
gaan.........................ik .............................wij gingen................................wij zijn .
genezen....................ik genas..........................wij genazen.............................wij zijn genezen.
genieten....................ik genoot.........................wij ..............................wij hebben .
gieten.......................ik goot.............................wij ..................................wij hebben gegoten.
glijden.......................ik ...........................wij gleden................................wij zijn .
glimmen....................ik glom............................wij glommen............................wij hebben geglommen.
graven.......................ik ............................wij groeven..............................wij hebben .
hangen.....................ik hing..............................wij ...............................wij hebben .
hebben.....................ik ..............................wij hadden...............................wij hebben .
helpen......................ik hielp.............................wij ...............................wij hebben .
heten........................ik ..........................wij heetten...............................wij hebben geheten.
houden.....................ik hield.............................wij ...............................wij hebben .

kiezen.....................ik .............................wij .................................wij hebben gekozen.
kijken......................ik .............................wij keken.................................wij hebben .
komen.....................ik kwam...........................wij kwamen..............................wij zijn gekomen.
kopen......................ik ............................wij kochten..............................wij hebben .
kunnen....................ik kon...............................wij ...............................wij hebben gekund.

lachen....................ik ............................wij lachten................................wij hebben .
laden......................ik ...........................wij laadden...............................wij hebben .
laten.......................ik liet................................wij ...................................wij hebben .
lezen......................ik ................................wij lazen...................................wij hebben .
liegen.....................ik loog...............................wij ...................................wij hebben gelogen.
lijken......................ik leek...............................wij leken...................................wij hebben geleken.
lopen......................ik ................................wij liepen..................................wij hebben .