sterkewerkw3

vul de verleden tijd enkelvoud, meervoud en het voltooid deelwoord in.

invullen
meten....................................ik mat........................................wij maten...........................wij hebben gemeten.
moeten..................................ik moest.....................................wij .......................wij hebben gemoeten.
mogen...................................ik .....................................wij .......................wij hebben gemogen.
nemen...................................ik ........................................wij namen.........................wij hebben .

ontbijten................................ik ontbeet...................................wij .......................wij hebben .
ontwerpen..............................ik ontwierp.................................wij ontwierpen....................wij hebben ontworpen.

raden.....................................ik ...................................wij raadden........................wij hebben .
rijden.....................................ik .......................................wij ...........................wij hebben gereden.
roepen...................................ik riep........................................wij ..........................wij hebben geroepen.

scheiden...............................ik .................................wij scheidden....................wij hebben .
schelden...............................ik schold.....................................wij scholden.....................wij hebben .
schenken..............................ik ....................................wij ....................wij hebben geschonken.
schijnen................................ik scheen....................................wij ......................wij hebben geschenen.
schrijven...............................ik ....................................wij schreven......................wij hebben .
schrikken.............................ik schrok.....................................wij ....................wij zijn .
slaan...................................ik .......................................wij sloegen........................wij hebben .
slapen.................................ik ........................................wij sliepen.........................wij hebben geslapen.
snijden................................ik sneed......................................wij .........................wij hebben .
snuiten................................ik .......................................wij snoten.........................wij hebben gesnoten.
spreken...............................ik .......................................wij spraken.......................wij hebben .
springen..............................ik sprong......................................wij .....................wij hebben gesprongen.
spuiten................................ik spoot.......................................wij .........................nwij hebben gespoten.
staan..................................ik .......................................wij stonden........................wij hebben .
steken................................ik stak.........................................wij .........................wij hebben gestoken.
stelen.................................ik stal..........................................wij stalen..........................wij hebben gestolen.
sterven...............................ik stierf.........................................wij ........................wij zijn gestorven.
stijgen................................ik steeg.......................................wij ..........................wij zijn gestegen.
strijden...............................ik ......................................wij .........................wij hebben gestreden.