sterkewerkw4

vul de verleden tijd enkelvoud, meervoud en het voltooid deelwoord in.

invullen
trekken........................................ik trok.................................................wij .................................wij zijn getrokken.

vallen...........................................ik l..................................................wij ...................................wij zijn gevallen.
vangen.........................................ik ving.................................................wij ..................................wij hebben .
varen...........................................ik voer.................................................wij voeren..................................wij hebben gevaren.
vechten.......................................ik ................................................wij vochten................................wij hebben .
verbieden....................................ik verbood.............................................wij ..............................wij hebben verboden.
verdwijnen...................................ik ...........................................wij verdwenen...........................wij zijn verdwenen.
vergeten.....................................ik ................................................wij vergaten...............................wij zijn .
vertrekken..................................ik ...............................................wij vertrokken.............................wij zijn .
vinden........................................ik ..................................................wij vonden.................................wij hebben .
vliegen.......................................ik vloog.................................................wij ..................................wij hebben gevlogen.
vouwen......................................ik ..............................................wij vouwden...............................wij hebben gevouwen.
vragen.......................................ik vroeg.................................................wij ................................wij hebben .
vriezen......................................het vroor................................................ .................................het heeft .