sterkewerkw5

vul de verleden tijd enkelvoud, meervoud en het voltooid deelwoord in.

invullen
wassen....................................................ik ..........................................wij .................................wij hebben gewassen.
werp........................................................ik wierp...........................................wij ................................wij hebben geworpen.
weten......................................................ik .............................................wij wisten..................................wij hebben
wijzen.....................................................ik ............................................wij wezen..................................wij hebben .
winnen....................................................ik won..............................................wij ................................wij hebben .
worden....................................................ik ............................................wij .................................wij zijn geworden.