sterkewerkw6

vul de verleden tijd enkelvoud, meervoud en het voltooid deelwoord in.

invullen
zeggen................................................ik zei.........................................wij ..............................................wij hebben
zien....................................................ik .........................................wij ..............................................wij hebben .
zijn.....................................................ik ........................................wij ...............................................wij zijn geweest.
zingen................................................ik .......................................wij .............................................wij hebben .
zinken................................................ik zonk.......................................wij .............................................wij zijn gezonken.
zitten.................................................ik ..........................................wij ................................................wij hebben .
zoeken...............................................ik zocht......................................wij zochten............................................wij hebben gezocht.
zullen.................................................ik zou.........................................wij ............................................. .
zwemmen..........................................ik ......................................wij .........................................wij hebben .