TEGENSTELLINGEN 1 2 3

vul het werkwoord in

Dichtbij..............................
binnen..............................
groot................................
man.................................
openen.............................
goed................................
hier..................................
knap................................
kort.................................
lekker..............................
nu...................................oud................................
lang...............................
koud..............................
heet..............................
iemand..........................
mooi.............................
hard.............................
vreemd.........................hoog...........................
schoon.......................
veel............................
nooit..........................
slim...........................
alleen........................
hard..........................
snel..........................
niet...........................