thema4Aww

vul de tegenwoordige tijd in, verleden tijd en het voltooid deelwoord.

invullen
eten

ik ............................................................. ik v
jijt .............................................................jij v
hij .............................................................hij v
zij .............................................................zij v
wij ...........................................................wij v
jullie ........................................................jullie v
zij ...........................................................zij v
Ik heb v

doen

ik ............................................................ik v
jij ...........................................................jij v
hij ..........................................................hij v
zij ..........................................................zij v
wij .........................................................wij v
jullie ......................................................jullie v
zij .........................................................zij v
Ik heb v

schenken

ik ......................................................ik v
jij .....................................................jij v
hij ....................................................hij v
zij ....................................................zij v
wij .................................................wij v
jullie ..............................................jullie v
zij .................................................zij v
Ik heb geschonken

roeren

ik ...........................................................ik v
jij ..........................................................jij v
hij .........................................................hij v
zij ........................................................zij v
wij ......................................................wij v
jullie ...................................................jullie v
zij ......................................................zij v
Ik heb v

koken

ik ........................................................ik v
jij .......................................................jij v
hij ......................................................ik v
zij ......................................................zij v
wij ....................................................wij v
jullie .................................................jullie v
zij ....................................................zij v
Ik heb gekookt v

snijden

ik ........................................................ik v
jij .......................................................jij v
hij ......................................................hij v
zij ......................................................zij v
wij ...................................................wij v
jullie ................................................jullie v
zij ...................................................zij v
Ik heb v