thema5Aww

vul de tegenwoordige tijd in, verleden tijd en het voltooid deelwoord.

invullen
Kopen

Ik ............................................. ik v
Jij .............................................jij v
Hij ............................................hij v
Zij ............................................zij v
Wij ......................................... wij v

Jullie .......................................jullie v
Zij ...........................................zij v
Ik heb v

Zien

Ik .................................................ik v
Jij ...............................................jij v
Hij ..............................................hij v
Zij ..............................................zij v
Wij ............................................wij v
Jullie .........................................jullie v
Zij .............................................zij v
Ik heb v

Zwemmen

Ik ...........................................ik v
Jij .........................................jij v
Hij ........................................hij v
Zij ........................................zij v
Wij .................................wij v
Jullie ..............................julllie v
Zij ..................................zij v
Ik heb v

Aantrekken

Ik aan .....................................ik aan v
Jij aan ...................................jij aan v
Hij aan ...................................hij aan v
Zij aan ...................................zij aan v
Wij aan .............................wij aan v
Jullie aan ..........................zij aan v
Zij aan ..............................wij aan v
Ik heb v

Uitrekken

Ik uit .......................................ik uit v
Jij uit .....................................jij uit v
Hij uit ....................................hij uit v
Zij uit ....................................zij uit v
Wij uit ..............................wij uit v
Zij uit ................................zij uit v
Jullie uit ...........................jullie uit v
Zij uit ...............................zij uit v
Ik heb v

Vangen

Ik ........................................ik v
Jij .......................................jij v
Hij ......................................hij v
Zij ......................................zij v
Wij ..................................wij v
Jullie ...............................jullie v
Zij ...................................zij v
Ik heb v