woordjes2

Type het woordje over

school......................
schil.........................
schip........................
schap.......................
schep.......................
schil..........................
schik.........................
schok........................
schor.........................
schop........................
schaap.......................
schaal........................
schaam......................
schaar........................
schuur........................
scheef........................
scheet........................
schat..........................
schiet.........................
schot..........................
schuif.........................
schuim.......................
schuin........................
schoon.......................
schoen.......................
schrijf.........................
schroef.......................
schreef.......................
schram.......................
schrik.........................

boek............................
boeken........................
koek............................
koeken.........................
kijken...........................
lijken............................
wijken...........................
wijzen...........................
stoel.............................
stoelen..........................
doel...............................
doelen............................
keuken...........................
kijken.............................
kuiken............................
ruiken.............................
voet................................
voeten............................
fout................................
fouten.............................
dieren.............................
mieren............................
kieren.............................
vieren..............................